Sauen Shaun på Filmfest (oppdatert med Ravlry-lenke)

Søndag vart mønsteret til Sauen Shaun lansert under strikkekafe under Nordfjord Filmfest. Eg tok på meg oppdraget over ein kaffikopp, og var litt usikker på om eg greidde å skrive mønsteret enkelt nok. Å strikke ein figur går ganske greit på frihand, men det er ikkje alltid like lett å forklare kva eg har gjort. Denne gongen er det teststrikka, så eg trur det går an å forstå. Takk til flinke strikkarar som har kome med gode tilbakemeldingar!

Her finn du Sauen Shaun på Ravelry.

Her er mønsteret til alle dei som ikkje var på Eid kino i går. Du finn tips og triks nedst. 

Sjå, Sauen Shaun!  

Strikk din eigen Sauen Shaun. Det passar fint å strikke ein sau mens du ser den nye Sauen Shaun-filmen, eller t.d. Wallace & Gromit-filmen "Wallace forelsker seg". Det er i den filmen Sauen Shaun dukkar opp for fyrste gong som lam i 1995. No er han vaksen og har fått sin eigen film.

Materiale
Sauen Shaun bør sjølvsagt strikkast av saueull, men alt går an å bruke. Det passar fint å bruke restegarn. Mønsteret er skrive slik at tjukkelsen på garnet bestemmer kor stor sauen blir. Bruk ein rest kvitt og svart garn, men pass på å bruke omtrent same garnkvalitet på alle delane. Til sauen på biletet er det brukt Alafosslopi, men t.d. Rauma vamsegarn, Dale Freestyle, Dale Hegre, Sandnes Fritidsgarn eller noko heilt anna kan passe. 

Fyll sauen med fyllvatt eller karda ull (ullflor).

Her er det laga auge av filt og limt på. Du kan brodere på auge eller kjøpe ferdige bamseauge. Hugs at knappar og bamseauge som ikkje er festa med tryggleiksskive ikkje bør brukast til små barn.

Pinnar
Sauen Shaun er strikka rundt på 5 strømpepinnar. Det er viktig at arbeidet vert strikka litt fast, så ikkje fyllet viser gjennom. Bruk den minste pinnestorleiken som passar til garnet du har valt, eller eit halvt nummer mindre om du strikkar laust.

Strikkefastheit betyr ikkje noko for dette mønsteret så lenge du brukar pinnar som passar til garnet.

Kroppen
Legg opp 8 m på fire p med kvitt garn. Strikk rundt. (Tal masker etter omg står i parantes.)
1. omg: Alle m r (8)
2. omg: Auk 1 m i kvar m (16)
3. omg: Alle m r (16)

4. omg: Auk 1 m i kvar m (32)
5. omg: Alle m r (32)
6.- 25. omg: Dobbel perlestrikk (sjå i tips). (32)
26. omg: Felleomgang: Hald fram med dobbel perlestrikk, og fell slik *str 5 m, løft 1 m av, str 2 m smn, løft den første m over, løft 1 m av, str 2 m smn, løft den første m over, str 5 m*. Repeter mellom **.(24)
27.- 31. omg: Dobbel perlestrikk. (24)

No må du feste trådane og fylle med vatt etter kvart som du feller og lukkar kroppen. Det er ikkje mogeleg å fylle i meir etterpå.

32. omg: *str 2 r smn, str 2 vr smn*, rep mellom ** ut omg (12)
33. omg: Alle m r (12)
34. omg: *str 2 r smn*, rep mellom ** ut omg (6)

Hovud
Legg opp 8 m på fire p med svart garn. Strikk rundt. (Tal masker etter omg står i parantes.)
1. omg: Alle m r (8)

2. omg: Auk 1 m i kvar m (16)
3. omg: Alle m r (16)
4. omg: Auk 1 m i annakvar m (24)
5-9. omg: Alle m r (24)
10. omg: *2 r, 2 r smn, 2r*, rep mellom ** ut omg (20)
11-12. omg: Alle m r (20)
13. omg: *1 r, str 2 r smn, 4 r, str 2 r smn, 1r*, rep mellom ** (16)
14-15. omg: Alle m r (16)
Skift til kvitt garn
16. omg: Alle m r (16)
17.- 22. omg: Dobbel perlestrikk (sjå i tips). (16)

No må du feste trådane og fylle med vatt etter kvart som du feller og lukkar hovudet. Det er ikkje mogeleg å fylle i meir etterpå.

23. omg: Alle m r (16)
24. omg: *1 r, str 2 r smn, 1 r*, rep mellom ** ut omg (12)
25. omg: *str 2 r smn*, rep mellom ** ut omg (6)

Sjekk at du har fyllt og forma hovudet godt. Klipp av garnet, tre gjennom resten av maskene og fest godt.

Armar (strikk 2):
Legg opp 8 m på fire p med svart garn. Strikk rundt. (Tal masker etter omg står i parantes.)

1.-16. omg: Alle m r (8)
17. omg: Auk 1 m i annakvar m (12)
18.-20. omg: Alle m r (12)
21. omg: *str 2 r smn*, rep mellom ** ut omg (6)

Klipp av garnet, tre gjennom resten av maskene og fest godt. Fyll med vatt før du festar dei på kroppen.

Bein (strikk 2):
Legg opp 8 m på fire p med svart garn. Strikk rundt. (Tal masker etter omg står i parantes.)

1.-18. omg: Alle m r (8)
19. omg: Auk 1 m i annakvar m (12)
20.-22. omg: Alle m r (12)
23. omg: *str 2 r smn*, rep mellom ** ut omg (6)

Klipp av garnet, tre gjennom resten av maskene og fest godt. Fyll med vatt før du festar dei på kroppen.

Øyre (strikk 2)
Legg opp 8 m og strikk rillestrikk fram og tilbake.
1. omg: Alle m r
2. omg: Strikk 5 m r, snu og strikk tilbake
3. omg: Alle m r
4. omg: Alle m r
Fell av alle m.

Hale
Legg opp 8 m med kvit og strikk dobbel perlestrikk (sjå tips) fram og tilbake.
1.-9. omg: Strikk dobbel perlestrikk
10. om 2 r snm, 2 vr smn, 2 r smn, 2 vr smn

Fell av alle m. Legg dobbelt og sy saman. Fest trådane, men la det stå att ein ende for å sy halen fast til kroppen.

Montering
Det er lurt å feste delane på kroppen med knappenåler før du syr fast. Då ser du betre kvar dei bør sitte. Bruk store knappenåler med glashovud el.l.

Start med å feste auge og øyre på hovudet. Øyrene skal ha den smale enden innerst. Her er augene laga av to sirklar filt, ein kvit og ein svart, som vert limt saman og limt eller sydd på sauen.

Festar du hovudet til kroppen med madrassting. Etterpå festar du armar og bein, før du syr halen på til slutt.

 

Forkortingar og  lure tips
m                    maske/ masker
p                     pinne/ pinnar
omg               omgang
r                     rett
vr                   vrang
rep                 repeter
str 2 r smn             strikk 2 rette saman, dette feller 1 m
Når du skal auke i ei maske kan du strikke opp frå maska under 
Madrassting 

Dobbel perlestrikk:
1.-2. omg: Strikk *2 r, 2 vr* og repeter mellom ** ut omg.
3.-4. omg: Strikk *2 vr, 2 r* og repeter mellom ** ut omg.
Repeter desse fire omg.

Om å fylle med vatt eller ullflor
Det er stor skilnad i kvalitet på vatt, og kor mykje spenst det er i den har mykje å seie for kor mykje du kan fylle. Sauen på biletet er fyllt med ull.

Dersom du strikkar sauen i tjukt garn vil delane vere litt stive i seg sjølv, og treng ikkje like mykje stapping. Prøv deg fram, klem litt på kroppen for å forme den, og la den kvile nokre sekund slik at du ser om det er nok. 

Ingen kommentarar

Skriv ein kommentar