Denne bloggen er førebels ein testblogg


Eg prøver å lage meg ein ny blogg med MagFly-sjel og utan reklame. Det tek sikkert litt tid før eg flyttar meg. Undervegs vill eg sikkert poste litt av det eg har i den andre bloggen her òg.

Eg må lære litt meir html og øve meg på å skrive engelsk før MagFly-bloggen gjennoppstår her.

Skulle du ha nokon kommentarar til kva denne bloggen skal innehalde er det berre å legge att ei melding.

Ingen kommentarar

Skriv ein kommentar